Posts tagged czasu

Czy wypisywaliśmy pit 28?

PITy mają służyć do rozliczenia się ze swoich przychodów i pokazania własnych zarobków, lecz też do tego, żeby przez nie starać się o różne ulgi, czy żeby pomóc innym ludziom.